โอโมพลัส ซากุระเฟรช สูตรเข้มข้น ผงซักฟอก 2,000 กรัม (Omo)
โอโมพลัส ซากุระเฟรช สูตรเข้มข้น ผงซักฟอก 2,000 กรัม x2 (Omo)